Thực hiện giao hàng và theo dõi

Để đảm bảo chất lượng cao trong việc lưu thông hàng hóa và dịch vụ nhanh chóng, chúng tôi áp dụng các biện pháp dưới đây

- Phương tiện liên tục được theo dõi bằng vệ tinh giám sát và các thiết bị quản lý trong tất cả các xe. Chi tiết của mỗi chuyến đi được ghi nhận và đánh giá để đảm bảo sự an toàn của người lái xe, phương tiện và hàng hóa vận chuyển

- Thời gian giao hàng trên tất cả các tuyến đường được giám sát chặt chẽ

- Tất cả các phương tiện được quản lý tập trung, giám sát liên tục. Duy trì kênh kết nối với khách hàng, cập nhật phản ánh của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của công ty.