Dịch vụ thông quan

Đây là thế mạnh hàng đầu của ARI Logistics. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc, chúng tôi tự tin mang đến cho khách hàng giải pháp tối ưu, thủ tục thông quan nhanh gọn và chính xác, tối thiểu hóa chi phí. Dịch vụ này bao gồm:
- Dịch vụ khai báo hải quan, chứng từ thương mại, bảo hiểm hàng hóa, đăng ký kiểm tra chất lượng, kiểm hóa, kiểm dịch…
- Đóng thuế và hoàn thuế
- Thủ tục Hải quan tại các cửa khẩu xuyên biên giới
- Dịch vụ thông quan điện tử và Hải quan một cửa đảm bảo đúng tiến độ thời gian và giảm thiểu chi phí.

Bán
Dịch vụ thông quan
1,00 ₫ 1.0 VND