Lưu trữ và kho cơ sở

ARI Logistic cung cấp các dịch vụ:
- Gom hàng xuất/ nhập khẩu (CFS)
- Trung tâm phân phối hàng nhập khẩu/ nội địa
- Các dịch vụ giá trị gia tăng Logistics (VAL) như: dán nhãn, đóng gói, đóng pallet…, kiểm tra, lấy mẫu, kỹ thuật giám sát chất lượng…

Tiếp nhận và điều phối hàng hóa

Bảo hiểm hàng hóa với giá trị của hóa đơn kê khai

Dịch vụ khác có liên quan.

Bán
Lưu trữ và kho cơ sở
1,00 ₫ 1.0 VND
Bán
Dịch vụ khác có liên quan.
1,00 ₫ 1.0 VND